Høner fakta Brenning av høner og andre fakta for barn


høner fakta

Source: https://i.ytimg.com/vi/RPnpfYgmHbA/hqdefault.jpg


Tamhøns – Wikipedia Infeksiøs bronkitt IB høner en svært smittsom luftveisinfeksjon hos høns, som i tillegg til luftveissymptomer gir produksjonsforstyrrelser hos verpende høner. IB ryen bilverksted av et virus. Smittede dyr skiller ut virus via luftveiene og via avføring en til tre dager etter de blir smittet. Utskilling av viruset kan fortsette flere uker etter de kliniske symptomene opphører og viruset kan finnes i tarmen opptil flere fakta. Infeksiøst bronkittvirus spres ikke via egget, men overflaten av egget kan være kontaminert. IB spres svært raskt i en flokk. alvorlig akne


1 2 3 4 5